JavaWeb学习笔记

-Dfile.encoding=UTF-8HttpServletResponse接口介绍HttpServletResponse接口来自于Servlet规范中,在Tomcat中存在于servlet-api.jarHttpServletResponse接口实现类由Http服务器负责提供HttpServl